bespoštedan


bespoštedan
adj -nepoštedan, nemilosr-dan, bezobziran
* * *
• cutthroat
• unsparing

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bespoštedan — bȅspoštēdan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA koji nikoga ne štedi, koji ne štedi onog ili ono na koga ili na što je upravljen, usmjeren; bezobziran, nemilosrdan, nepoštedan, surov ETIMOLOGIJA bez + v. pošteda …   Hrvatski jezični portal

  • bespoštednost — bȅspoštēdnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina ili postupak onoga koji je bespoštedan; bezobzirnost ETIMOLOGIJA vidi bespoštedan …   Hrvatski jezični portal

  • bespoštedno — bȅspoštēdno pril. DEFINICIJA na bespoštedan način; bezobzirno, nemilosrdno ETIMOLOGIJA vidi bespoštedan …   Hrvatski jezični portal

  • bȅspoštēdno — pril. na bespoštedan način; bezobzirno, nemilosrdno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȅspoštēdnōst — ž osobina ili postupak onoga koji je bespoštedan; bezobzirnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika